Voor meer informatie kunt u contact opnemen:
Dick Dolieslager
Email: CLOAKING
De Beerebijt 5
1181 MN Amstelveen
Tel: 020 - 6418733
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 3436656